ห้องอาหาร เชียน

บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า

7:00AM~ 10:00AM

ผู้ใหญ่ 280 ดอลลาร์ไต้หวัน+10% / ท่าน  เด็ก 6-12 ปี  200 ดอลลาร์ไต้หวัน+10% / ท่าน

 

บริการเช่าห้องประชุม

14:30PM~ 17:30PM  ท่านละ 200 ดอลลาร์+10% สามารถรองรับได้ 52 คน (ค่าเช่าสถานที่ขั้นต่ำ 5,500 ดอลลาร์)

ฟรี รีโมทพรีเซนไร้สาย ปลั๊กไฟพ่วง กระดาษและปากกาสำหรับใช้ในการประชุม ชาร้อนและน้ำขวด อินเทอร์เน็ตระบบ WIFI

บริการเช่ายืมเครื่องฉายภาพ: เครื่องฉายภาพ HD 3000 ml พร้อมจอรับภาพแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาด 100 นิ้ว   ชุดละ 2,000 ดอลลาร์

บริการเช่ายืมเครื่องเสียงและไมโครโฟนไร้สาย: 1 ชุดมี 2 ตัว ค่าเช่า 1,000 ดอลลาร์

บริการถ่ายเอกสารสี แผ่นละ 10 ดอลลาร์ ถ่ายเอกสารขาวดำ แผ่นละ 5 ดอลลาร์ ส่งโทรสาร แผ่นละ 5 ดอลลาร์

 

ไม่มีบริการตกแต่งสถานที่ หากต้องการตกแต่งสถานที่ กรุณาแจ้งให้ฝ่าการตลาดทราบก่อนล่วงหน้า

กรณีที่ใช้สถานที่เกินกว่าที่เวลาที่กำหนด จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 ดอลลาร์/30 นาที

สกุลเงินข้างต้นใช้เป็นสกุลเงินดอลลาร์ไต้หวัน รวมภาษี 5% แล้ว

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการตลาด โทรศัพท์: +886-2-27211511 ติดต่อ Ms.เจิง

Special offers