ที่ตั้งและการเดินทาง

LF,No.163, Sec. 2. Xinyi Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan

เลขที่ 163 ชั้น L ถ.ซิ่นอี้ ช่วง 2 เขตจงเจิ้ง นครไทเป ไต้หวัน

 

ที่จอดรถ (มีค่าบริการ)

โรงแรม เชียน โฮเต็ล – ตงเหมิน (ที่จอดรถแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ) – เลขที่ 163 ชั้น 1 ถ.ซิ่นอี้ ช่วง 2 เขตจงเจิ้ง นครไทเป

ลานจอดรถตูตูฝัง สถานีรถไฟฟ้าซิ่นอี้ – เลขที่ 214 ถ.ซิ่นอี้ ช่วง 2 เขตต้าอาน นครไทเป

ลานจอดรถสวนสาธารณะจินหัว – เลขที่ 1 ชั้น B1 ถ.จินหัว ซอย 254 เขตต้าอาน นครไทเป

ลานจอดรถสวนสาธารณะต้าอานเซินหลิน –เลขที่ 2 ชั้น B1 ถ.เจี้ยนกั๋วใต้ ช่วง 2 เขตต้าอาน นครไทเป

 

การเดินทาง

โดยรถยนต์ส่วนตัว

ขับรถออกจากถนนทางยกระดับเจี้ยนกั๋ว ตรงไปทางถนนเหรินอ้าย ถึงถนนเหรินอ้าย เลี้ยวขวา ขับในช่องเดินรถช้าทางด้านซ้ายมือ จนถึงถนนจินซันใต้ เลี้ยวซ้าย ขับต่อจนถึงถนนซิ่นอี้แล้วเลี้ยวซ้าย ขับในช่องเดินรถช้าทางด้านซ้ายมือ จนถึงสำนักงานไปรษณีย์ตงเหมิน เลี้ยวซ้ายถึงโรงแรม

 

โดยรถไฟ

สถานีรถไฟฟ้า สายหลูโจว -> สถานีรถไฟฟ้า ทางออก 8

 

โดยรถบัส

สนามบินนานาชาติเถาหยวน->ตงเหมิน

รถบัสฉางหรง (EVERGREEN BUS) / สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สถานีรถไฟฟ้าจงเสี้ยวซินเซิง -> ต่อรถไฟฟ้าสายหลูโจว

รถบัสต้าโหย่ว (air bus) / สนามบินนานาชาติเถาหยวน – นั่งรถไฟฟ้าสายปั่นหนาน สถานีจงเสี้ยวฟู่ซิง-> นั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานีจงเสี้ยวซินเซิงเปลี่ยนต่อรถไฟฟ้าสายหลูโจว

รถบัสกั๋วกวง / สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สถานีรถไฟฟ้าจงเสี้ยวซินเซิง ต่อรถไฟฟ้าสายหลูโจว

Special offers